– Hiện nay để mở rộng thị trường công ty Hoàng Sơn cần tìm đối tác làm đại lý cấp 1, đại lý độc quyền cho bộ tiết kiệm xăng nhãn hiệu Hoàng Sơn Vĩnh Long tại các tỉnh thành trên toàn quốc % cao.